Inspirationstræning

Samarbjedsklubberne er fundamentet for FC Sønderborg. Vi er taknemmelige for det gode samarbejde, og vi bestræber os hele tiden på at gøre det endnu bedre. Vi har et ønske om at være med til at løfte talentudviklingen i hele vores område. Derfor stiller vi også vores viden og erfaring til rådighed for vores mange samarbejdsklubber. Hvis I ønsker det som klub kan man altid lave en aftale med os, om at en af vores trænere kommer ud og laver en inspirationstræning. 

Dette skal gå gennem vores T+ træner som så koordinerer det. I kan kontakte vores T+ træner Jørgen Mathiesen på jorgen.fcs@gmail.com  


Nedenfor kan ses nogle inspirationsøvelser:

Førsteberøringer:

Udgangsposition for målmænd:
 

Indersideafleveringer:

Gribeteknik:

Vendinger:

Halvliggende vristspark:


Faldteknik for målmænd:

Udspark: