Moderklubber

BNS Fremad Svenstrup
Broager UI Hørup UI Nordals-boldklub
Dybbøl IU Midtals IF Gråsten-boldklub
Egen UI SUB Sønderborg  

 

Retningslinier for rekruttering af spillere

Moderklubberne er med i samarbejdet på lige vilkår. Klubberne er forpligtet til at arbejde for at overbygningen får det bedste spillemateriale og skal henvise klubbens bedste spillere til FC Sønderborg.

Ønsker spilleren ikke at spille i overbygningen tages en snak med kontaktpersonen og træneren i FC Sønderborg, moderklubben og spilleren. Trænerne i FC Sønderborg har ansvaret for at denne dialog tages.

Såfremt en spiller ønsker at skifte moderklub, tages en snak med spilleren, kontaktpersonen og træneren i FC Sønderborg, og de involverede klubber, så der findes den mest optimale løsning for spilleren.

 

Rekruttering
Spillerne i FC Sønderborg kommer fra de deltagende moderklubber.

Spillere, der kommer fra klubber uden for samarbejdet, kan få lov at spille i FC Sønderborg efter en drøftelse med nuværende klub, forældre samt kontakpersonen og træneren for årgangen i FC Sønderborg.

Det er en forudsætning, at spilleren melder sig ind som medlem i en moderklub. Det anbefales, spilleren melder sig ind i den eller i en af de moderklubber, der har hold placeret på nivauet lige under samme årgang som tilsvarende i FC Sønderborg.

FC Sønderborg yder ingen økonomisk godtgørelse af nogen art.

 

Udtagelse af hold
Der udtages en bruttotrup på et passende antal spillere. Onsdag reduceres truppen til max. 14 spillere i de tilfælde hvor man pga. sygdom, skader mm har nogle spillere som er tvivlsomme, må der gerne udtages 1-2 spillere ekstra. Trænerne for de enkelte årgange i FC Sønderborg har ansvaret for tilbagemelding til moderklubbens trænere i forhold til hvorvidt spilleren kan anvendes på moderklubbens hold.

Spillere fra moderklubberne spiller for denne i de weekends, hvor de ikke er udtaget til FC Sønderborgs hold.

Det tilstræbes, at spillerne får mulighed for at deltage i moderklubbens sidste træningsaften inden weekends kamp.

Muligheder
Det er hensigten, at give alle potientielle spillere mulighed for at prøvetræne i FC Sønderborg. Vi tilbyder fællestræning, hvor den enkelte kan måle sig med spillere på samme niveau og højere, og hvor fodboldtalentet kan afprøves.

Formålet med prøvetræningen er, 

  •  at øge talentmassen
  • højne niveauet i moderklubberne
  • træningssamlingerne vil bidrage til, at de gode spillere bliver bedre til gavn og glæde for pågældende selv og de jævnaldrene spillere ude i klubberne
  • træningssamlingerne vil også være med til at skabe en VI følelse i forhold til FC Sønderborg
  • øge motivationen hos den enkelte spiller, der måske ikke i første omgang kommer i betragtning, men så senere eller næste år står med gode kort på hånden.
  • give den enkelte motivation og mulighed for at træneren i FC Sønderborg får øje på  pågældendes potientiale
  • moderklubbens trænere opfordres til at deltage i træningssamlingerne for dels at kunne hjælpe til, dels at få input og information omkring træning i årgangen samt få indblik i nye træningsøvelser og metoder

 
Fastholdelse
FC Sønderborg ønsker, at den enkelte spiller får optimale muligheder i forhold til sin sport og uddannelse.

Vi tilbyder derfor

• lektielæsning i gode fysiske rammer med internetadgang
• lektiehjælp ved uddannet lærer
• bespisning på træningsdage

Ovenstående betyder, at spilleren har lavet lektier, trænet og spist inden han kommer hjem. Der vil således være mulighed for, at mødes med venner og kammerater uden for fodbolden eller være sammen med familien.

Fritidsjob:
Vi kan tilbyde de bedste spillere et fritidsjob i en af byens virksomheder. Aftalen indgås efter forudgående samtale mellem spiller, forældre, underudvalg og virksomheden.

Uddannelsesplan:
Vi tager en dialog med den enkelte spiller i samarbejde med UU-vejleder for evt. at imødekomme spillerens ønske om at prøve fritidsjob inden for et område, som spilleren i sin uddannelsesplan har udtrykt ønske om at få job inden for.

Kørselskoordination / Kørselsbetaling
I tæt samarbejde med trænerne og underudvalg aftales hvorvidt, spillere tilbydes dels mulighed for samkørsel, dels kørselsbetaling. Sportsudvalget afsætter et rammebeløb, som underudvalget kan arbejde med.

Styrketræning
FC Sønderborg tilbyder i samarbejder med Sønderborg Talentsport styrketræning i lokaler på Idrætshøjskolen
.