Sportsklassen

Humlehøj-skolen

Formålet

  • At give unge talentfulde sportsudøvere i Sønderborg Kommune mulighed for at få en indholdsrig skolegang, hvor sport og læring kombineres.
  • At skabe sammenhæng mellem skolen, fritid og sport, så eleverne får en fagligt udfordrende skolegang samtidig med, at de udvikler deres talent.
  • At skabe et udviklende skole-og talent-miljø, hvor eleverne oplever samvær med andre sportstalenter, der vil udvikle sig og arbejde for at optimere deres talent.

 

Optagelse

For at komme i betragtning til at gå i sportsklasserne, lægger skolen vægter på at:

  • Du er aktiv i en idrætsforerning i Sønderborg Kommune.
  • Du er motiveret for at udvikle dit talent.
  • Din klub kan se udviklingspotentiale i dig.

 

Der vil i forbindelse med vurderingen af ansøgningerne bliver afholdt prøvetræning samt individuelle samtaler.

Spillerne i årgangene U14-U16 har nu mulighed for at gå på en fodboldlinje på Humlehøjskolen.
Træningen foregår i morgentimerne to gange i ugen og er hovesageligt teknisk træning, som styrker den individuelle udvikling.

Træningen inddeles i forskellige hovedområder

Sommer til efterårsferien - Forsvarspil
Efterårsferien til jul - Opbygningsspil
Jul til påske - Afslutningsspil
Påske til sommerferien - Omstillingsspil

 

Har du fået lyst til at høre mere, så kontakt Humlehøj-Skolen på tlf.: 88724377 eller email: humlehøj-skolen@sonderborg.dk.

Yderligere information

For yderligere information henvises der til hjemmeside


http://humlehoj-skolen.aula.dk
 

Træner

Træner

Safdar Ibrhimi
Ansvarlig, idrætsklasser
42348382