Sønderborg Talent Akademi

Hvad er STA?
Sønderborg TalentAkademi er en forening, som tilbyder et elitemiljø, hvor det er accepteret at sporten har sit hovedpunkt i ens hverdag.

Sønderborg Talent Akademi er startet op i 2014-15 med tre linjer - fodbold, hånd og en almen fysisk linje.
I de senere år er fået tilført en volleyball linje. Udoverfor den sportslige forskellighed spændender akadmiet ligedes fra begge køn og i aldrende 15-19 år. Dertil kommer der modenhed, mentalitet og fysik.

Formålet med STA
Formået er at tiltrække, fasthold og udvikle unge mennesker i lokalområder, som har et sportsligt talent, samt evnen og viljen til at videreudvikle dette talent på en socialt og samfundsmæssig forsvarlig måde.

Hvad tilbyder STA?
Akademiet afholder 3 træningsgange i ugen, hvoraf to af disse ligger om morgenen i skoletid, som er aftalt med ungdomsuddannelserne i Sønderborg.

Typisk foregår træningerne med fokus på det tekniske og superviseret fysisk træning. For den tekniske træning stilles der trænere til rådighed af FC Sønderborg, mens den fysisk træning vil være i samarbejde med uddannet trænere indenfor dette felt.  Omdrejningspunktet for akademiet er på Idrætshøjskolen i Sønderborg, hvor akademibolig, styrkerum og øvrige faciliteter finder sted. Det gør det derfor også muligt at selvtræne ved siden af, når det passer ind.

Endvidere har akademiet tilknyttet fysioterapeut, mentalcoach og arrangerer relevante oplæg og workshops.

Hvis du har eller kender en, som har interesse i at blive en del af Sønderborg Talentakademi eller få yderligere information herom bedes du kontakte vores talentchef eller følge linket til STA's hjemmeside.

Yderligere information

For yderligere information henvises der til hjemmesiden
http://www.s-ta.dk/